YFU (Youth for Understanding) bevordert al meer dan 60 jaar begrip en tolerantie door het organiseren van uitwisselingen van jongeren van 14 tot 18 jaar. Deze jarenlange ervaring en expertise in interculturalisering leidde wereldwijd tot de Coloured Glasses project.

Coloured Glasses maakt gebruik van simulaties, groepswerk, rollenspelen en exclusief lesmateriaal die altijd worden afgestemd op de leeftijd, het niveau van de leerlingen en de beschikbare tijd. De workshops kunnen gegeven worden tijdens de reguliere lesuren of als onderdeel van een project- of themaweek in (bijvoorbeeld) het kader van een internationaliseringsbeleid, daar ze nauw aansluiten bij competenties die gevraagd worden binnen het Common Framework for European Competence (CFEC).

HET BELANG VAN COLOURED GLASSES

Internationaal competentie

Kennis over andere landen en over onze positie in de wereld was en is van groot belang voor de toekomstige economische bedrijvigheid van deze generatie.

Intercultureel begrip

Niet slechts een taal leren maar vooral het daadwerkelijk begrijpen van de ander is een kwestie die door steeds meer instituten en experts wordt onderschreven.

Wereldburgerschap

Burgerschap stopt niet bij onze landsgrenzen. Kinderen die de ontwikkelingen in de nieuwe wereld niet leren te begrijpen, lopen het risico zich verloren te voelen.

Social responsibility

Onze workshops laten jongeren nadenken over discriminatie, ongelijkheid, stereotyperingen, vooroordelen en hun sociale verantwoordelijkheid.

Internationalisering

Internationalisering is meer dan het aanbieden van tweetalig onderwijs en een schoolreis naar Rome en hoort vorm te krijgen in alle sectoren en in alle schoolsoorten.

Emotionele intelligentie

Coloured Glasses draagt bij aan emotionele competenties bij kinderen. Cognitief leren begint bij de ontwikkeling van (onbewuste) emotionele intuïtieve reacties.

ERVARINGEN VAN HET ONDERWIJS

Het Coloured Glasses project heeft een rijke historie wereldwijd en veel betekent voor onderwijsprofessionals, docenten en leerlingen.

“Ik organiseer regelmatig Coloured Glasses workshops op onze school, zodat mijn studenten interculturele situaties meemaken en ze leren begrijpen.”

Coloured Glasses testimonial

“Deze workshops geven onze jongeren een unieke inzicht in hun eigen verdraagzaamheid t.o.v. anderen. Een mooi proces.”

Coloured Glasses testimonial

“Aan het einde van een levendige, praktische en vooral educatieve dag dag bleek maar weer: uiteindelijk lacht iedereen in de zelfde taal.”

Coloured Glasses docent

Let op: tot 10 mei 2019 kunnen partnerscholen de workshop (onder voorwaarden) gratis boeken.

Coloured Glasses
Yellow

Bestemd voor het VMBO vanaf het derde jaar. Een (groot) gedeelte van deze workshop is interactief.

Coloured Glasses
Blue

Voor HAVO en VWO. De facilitator stimuleert het trekken en analyseren van eigen conclusies.

Coloured Glasses
Red

Een aangepaste versie voor het basisonderwijs. Deze versie is nog in ontwikkeling.

ONZE TRAINERS

De workshops van Coloured Glasses worden altijd geleid door ervaren en speciaal getrainde vrijwilligers. Deze ‘facilitators’ zijn meestal alumni van YFU Nederland die besloten hebben alle kennis en competenties die zij tijdens hun uitwisseling hebben opgedaan naar een hoger niveau te tillen en de normen en waarden over te dragen aan de volgende generatie. Deze facilitators komen naar (middelbare) scholen in het hele land om actief met studenten aan de slag te gaan. Lijkt dit wat voor jou?

 • Facilitator Coloured Glasses
  Sanne van Veghel
 • Facilitator Coloured Glasses
  Danielle Bruns
 • Facilitator Coloured Glasses
  Estelle Roijmans
 • Facilitator Coloured Glasses
  Carlijn Breukink

Publicaties

De ‘young professionals’ achter onze schermen hebben een enorme passie voor wat ze zijn en wat ze doen. Daarom delen ze graag hun mening, kennis en visie over de onderwerpen gerelateerd tot Coloured Glasses.

AGENDA

Veenlanden College
06-11-2018
Cultural Identity
MAVO, HAVO, VWO
n.n.b.

Knippenberg College
21-11-2018
Cultural Identity
3 klassen HAVO 1
n.n.b.

Veenlanden College
08-11-2018
Cultural Identity
HAVO 2
n.n.b.

Knippenberg College
22-11-2018
Cultural Identity
3 klassen MAVO 1
n.n.b.

Knippenberg College
20-11-2018
Cultural Identity
3 klassen MAVO 1
n.n.b.

Knippenberg College
23-11-2018
Cultural Identity
3 klassen VWO 1
n.n.b.

Coloured Glasses bronnen

Coloured Glasses in Europa

EEE-YFU is een internationale non-profitorganisatie naar Belgisch recht (AISBL) en de overkoepelende organisatie van YFU in Europa.

Het doel van EEE-YFU, zoals vastgelegd in de statuten, is om intercultureel begrip, levenslang leren, mondiale competenties, wederzijds respect en sociale verantwoordelijkheid te bevorderen. door middel van transformationele educatieve uitwisselingen voor generaties van jongeren, gezinnen en gemeenschappen, ondersteund door toegewijde vrijwilligers en medewerkers.

EEE-YFU ontvangt structurele subsidies van het Erasmus + -programma van de Europese Unie, de Europese Jeugdstichting van de Raad van Europa en het Fonds Maribel van de Belgische regering. Allen richten zich op het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren in Europa.

HOU MIJ UPTODATE

PARTNERS

 • Partner van Coloured Glasses
 • Partner van Coloured Glasses
 • Veenlanden College
 • Stedelijk College Eindhoven
  Stedelijk College Eindhoven is partner van Coloured Glasses.

'Ik heb geleerd om met andere ogen naar verschillende culturen in mijn klas te kijken'

zegt Sky (14) van 4 VMBO in Eindhoven. Coloured Glasses is opgericht vanuit de overtuiging dat deze veranderende maatschappij begrip en respect voor de ander nodig heeft om samen verder te komen. Het doel is je bewust worden van de culturele bril die je draagt en hoe deze bril jouw interpretaties van een andere cultuur inkleurt.
Het stelt studenten bloot aan verschillende culturen en bestrijdt zo vooroordelen en vergroot diversiteit.

'Ik heb de wereld beter leren begrijpen en nu kan ik niet wachten in het buitenland te studeren.'

zegt Yoanna (13) van 4 HAVO uit Amsterdam. Coloured Glasses geeft daarom graag advies en voorlichting over hoe je als school een volwaardig uitwisselingsprogramma opzet via YFU Nederland. Onze alumni kunnen tijdens de presentatie de huidige gebeurtenissen in de wereld uitleggen aan de hand van het perspectief van het land waarin zij gewoond hebben.