De missie van YFU

YFU is opgericht vanuit de overtuiging dat deze veranderende maatschappij begrip en respect voor de ander nodig heeft om samen verder te komen. Ze is gevestigd in meer dan 44 landen en zendt elk jaar duizenden studenten naar een groot aantal verschillende landen verspreid over de hele wereld. De uitwisseling is niet alleen voor de studenten zelf een bijzondere ervaring, maar ook voor de gastgezinnen en scholen.

Vandaag de dag organiseert YFU wereldwijd ongeveer 1000 jaarlijkse intra-Europese uitwisselingen tussen 29 nationale organisaties. Het heeft daarom een uitgebreid netwerk van getrainde vrijwilligers die de studenten en gastgezinnen ondersteunen tijdens de uitwisseling. In Europees verband leidde dit in de jaren ’90 tot de EEE-YFU organisatie.

EEE-YFU

European-Educational-Exchanges is de ‘parapluorganisatie’ voor nationale YFU-organisaties in Europa en telt momenteel 29 leden. Het doel van EEE-YFU is “individuen uitzonderlijke leer- en groeikansen bieden, zowel voor hun eigen educatieve voordeel als om hen in staat te stellen de barrières te doorbreken die naties, culturen en overtuigingen scheiden.”

Door educatieve activiteiten, belangenbehartiging, netwerken en marketing ondersteunt EEE-YFU leden om sterkere vrijwilligersnetwerken en leiderschap te ontwikkelen, een grotere invloed op het beleid te hebben, de erkenning van YFU te vergroten en relevant en innovatief te zijn in antwoord op een evoluerende Europese samenleving.

Het onstaan van Coloured Glasses

Het Coloured Glasses project is in 1996 gestart via een Socrates-programma Comenius-projectpartnerschap van YFU-organisaties en vrijwilligers uit de Benelux, Finland, Italië, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, gecoördineerd door EEE-YFU. Sinds het begin van de jaren 2000 heeft het project zich in verschillende Europese landen ontwikkeld met vele herzieningen en updates van de originele handleiding uit 1996.

In 2012 werkte EEE-YFU samen met negen YFU-organisaties om een ​​project met de naam The World’s Colored Glasses uit te voeren; het omvatte workshops met 15 EVS-vrijwilligers in Europa, Latijns-Amerika en Azië. Vandaag, terwijl Coloured Glasses zich verspreidt over de hele wereld binnen YFU, probeert de editie 2016 van de Coloured Glasses-handleiding voort te bouwen op werk uit het verleden en tegelijkertijd uit te breiden met de nieuwste trends op het gebied van interculturele en mondiale burgerschapscompetenties.

Het doel

Het uiteindelijke doel van de Coloured Glasses workshops is om jongeren in staat te stellen hun eigen houding ten opzichte van hun eigen culturen en andere culturen te onderzoeken en om inzicht te krijgen in kwesties zoals cultuur en identiteit, interculturele communicatie, stereotypen, vooroordelen, discriminatie en ongelijkheid, mensenrechten en verantwoordelijkheid, teneinde hun interculturele en mondiale burgerschapscompetenties te ontwikkelen.

Coloured Glasses leert jongeren (tieners) op een interactieve manier over interculturele verschillen en hun houding en verdraagzaamheid ten opzichte van andere culturen. Het programma, inclusief het onderliggende theoretisch kader, is in de afgelopen jaren gemoderniseerd en wordt altijd doorontwikkeld. Het programma bestaat uit workshops en is gebaseerd op een “non-formal education” benadering die aanvullend is op formele educatie.

De workshops bevatten onder andere simulaties, groepswerk en rollenspellen. De simulaties worden gevolgd door groepsdiscussies waarbij de deelnemers hun gevoelens en moeilijkheden tijdens de oefeningen kunnen uiten en deze relateren aan culturele theorieën die door de facilitators zijn geïntroduceerd. Op deze manier krijgen deelnemers de kans om actief betrokken te zijn bij hun eigen leerproces en het dan te relateren aan verschillende theoretische benaderingen.

Analogie

Elke ontmoeting in ons leven heeft invloed op wie we worden en hoe we de wereld zien. Sommige ontmoetingen kunnen een grotere impact op ons hebben dan andere, maar in elk geval zijn we niet precies hetzelfde persoon na de ontmoeting. Het Coloured Glasses programma gebruikt hiervoor een analogie: wij dragen allemaal een bril die invloed hebben op hoe we de wereld zien. Terwijl we groeien, is onze bril constant beïnvloed door de ervaringen die we hebben in ons dagelijks leven.
Deze ontmoetingen laten dan verschillende afdrukken van verschillende grootten en kleuren op onze bril.

Transparante bril

We zijn allemaal geboren met een transparante bril. Als we heel jong zijn en nog niet zoveel mensen hebben ontmoet als later in het leven, zijn de patronen mogelijk minder gecompliceerd, minder verweven en vergelijkbaar met die van onze familie en/ of mensen waarmee we de meeste tijd doorbrengen. Zelfs als we een tweeling hebben, is onze bril uniek. Heel vroeg, als we de wereld vanuit onze kinderwagen zien, naar de kleuterschool gaan en verder met de middelbare school ennaschoolse activiteiten evolueren de indrukken en laten steeds meer mensen hun indruk achter op onze bril. Sommige van de vertoningen kunnen groter worden naarmate de persoon of ervaring belangrijker voor ons wordt en sommige kunnen in de loop van de tijd kleiner worden.

Invloed

Wanneer we tieners worden, beginnen we onze identiteit intensiever te ontwikkelen, door tijd door te brengen in verschillende sociale gemeenschappen, bijvoorbeeld in verband met sport, vrijwilligerswerk, muziek en religie. Elke community heeft invloed op de kleurenpatronen op onze bril en beïnvloedt de manier waarop we de wereld om ons heen begrijpen en ermee omgaan.

Verhuizen naar een ander land, verhuizen van de stad naar het platteland of van regio veranderen binnen ons land kan een grote invloed hebben op onze bril en daarmee op hoe we de wereld zien. Met dat in gedachten is in werkelijkheid elke ontmoeting een interculturele ontmoeting (zelfs als we dezelfde nationaliteit delen als de ander (en) in de ontmoeting).

In constante verandering

Mensen met dezelfde nationaliteit kunnen een even grote invloed hebben op de kleur en patronen van onze bril als mensen met een andere nationaliteit. Dit betekent dat onze bril in een constante staat van verandering verkeert omdat alles ons begrip van de wereld kan en zal beïnvloeden en hoe we onze omgeving waarnemen. Het is belangrijk om te onthouden dat niemand anders de wereld door precies dezelfde bril bekijkt als wij. Als we dit begrijpen, kunnen we zien waarom het zo gemakkelijk is om misverstanden met anderen te hebben en hoe we op verschillende manieren over precies hetzelfde kunnen communiceren.